Oferta StaySafe

SZKOLENIA

W naszej ofercie proponujemy szkolenia wstępne oraz okresowe bhp dla:

·         pracodawców i osób kierujących pracownikami

·         pracowników administracyjno-biurowych

·         pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

·         inżynieryjno-technicznych (w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji)

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Istnieje wiele metod szacowania ryzyka zawodowego w zależności od rodzaju zagrożeń, czy specyfiki procesów pracy, dlatego warto zaufać profesjonalistom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zespół specjalistów proponuje Państwu fachową pomoc, rzetelność wykonywanych usług, przystępne ceny oraz szybkie terminy realizacji.

ANALIZA STANU BHP

Analiza z zakresu bhp umożliwia zidentyfikowanie wszystkich nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych kar nakładanych przez uprawnione organy kontroli. Forma i zakres analizy ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwać klienta. Może być przeprowadzona jednorazowo lub cyklicznie.

NADZÓR BHP

Bardzo wygodne i kompleksowe rozwiązanie – powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE

Fachowa pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenia pełnej dokumentacji powypadkowej. Naszą ofertę adresujemy do wszystkich pracodawców, którzy chcą zaoszczędzić czas, a także mieć pewność, że dokumentacja sporządzona jest prawidłowo i zgodnie z prawem.

OCENA WYDATKU ENERGETYCZNEGO

Ocena ciężkości pracy jest elementem analizy ergonomicznego stanowiska pracy, jest również konieczna do realizacji rozporządzeń w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Wyniki mogą być podstawą do zmian warunków, środowiska, narzędzi i metod pracy celu racjonalizacji wysiłku pracownika lub ostrzeżeniem przed skutkami nadmiernego obciążenia.

DOKUMENTACJA BHP (instrukcje stanowiskowe, instrukcje bhp urządzeń, instrukcje transportu wewnątrzzakładowego, regulaminy przydziału odzieży itp.)