System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożarowej to podstawowy system zabezpieczający obiekty przed rozprzestrzenianiem się ognia. Pełni on również często rolę nadrzędną  sterując innymi instalacjami bezpieczeństwa, takimi jak wentylacja, oddymianie, kontrola dostępu. Od kondycji systemu sygnalizacji pożarowej zależy bezpieczeństwo osób oraz mienia znajdujących się w obrębie obiektu.

Wyposażenie obiektu w sprawny system sygnalizacji pożaru, zainstalowany w odpowiednio dobranych i wyznaczonych miejscach gwarantuje niezawodną pracę przez wiele lat. Jest to niezwykle ważne ze względu na fakt, że wykrycie pożaru w jego wczesnym stadium pozwala uniknąć tragedii oraz zmniejszyć straty materialne.