System okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne tworzy infrastrukturę teleinformatyczną, a więc swego rodzaju krwioobieg sieci w danym budynku. To właśnie dzięki kablom możliwa jest komunikacja między poszczególnymi urządzeniami, dlatego ich jakość, rozłożenie oraz łatwy dostęp jest jednym z najważniejszych elementów, które decydują o niezawodności całej sieci. Dzięki zastosowaniu okablowania strukturalnego, możliwe jest bardzo proste podłączenie urządzeń do sieci w dowolnym miejscu budynku. W ramach każdej sieci możemy wyróżnić dwie grupy okablowania strukturalnego: okablowanie poziome i okablowanie pionowe. Dodatkowo w całej strukturze występują też punkty dystrybucyjne często nazywane dostępowymi.

Punkt dostępowy jest miejscem, gdzie zbiega się okablowanie z jednego, podległego mu obszaru. W zależności od stopnia skomplikowania architektury sieci, można wyróżnić kilka poziomów punktów dystrybucyjnych. Pośrednie punkty dostępowe, obejmujące swoim zasięgiem poszczególne strefy budynku (np. kondygnacje) oraz dostępowy punkt centralny, scalający całość sieci. Pośrednie punkty dystrybucyjne mieszczą się zazwyczaj w niewielkich pomieszczeniach, gdzie umieszczona jest tzw. szafa rozdzielcza oraz sprzęt pasywny i aktywny, odpowiedzialne za odbieranie i przekazywanie sygnałów z oraz do obszaru podległego punktowi.