Dźwiękowy system ostrzegawczy

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo w nowoczesnych budynkach. Dzięki DSO możliwe jest szybkie przekazanie informacji o zagrożeniu pożarowym oraz sprawne sterowanie ewakuacją osób przebywających w niebezpiecznym obszarze budynku. Działanie systemu polega na emitowaniu komunikatów głosowych podczas zagrożenia pożarowego lub w innych sytuacjach, gdy konieczna jest ewakuacja.

Dźwiękowy system ostrzegawczy powinien umożliwiać nadawanie zrozumiałej informacji o środkach podjętych w celu ochrony życia, w jednym określonym obszarze lub w większej liczbie określonych obszarów pokrycia. W obiekcie przewiduje się zastosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, mającego na celu przeprowadzania jak najszybszej i sprawnej ewakuacji osób znajdujących się w budynku w sytuacjach ekstremalnych np. Pożaru, zagrożenia wybuchu, itp.