Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy

Kontrola dostępu (w skrócie KD) to system urządzeń, dzięki którym możliwa jest weryfikacja osób przemieszczających się po danym obiekcie. Stanowi element systemów zabezpieczeń budynków, w tym także może być ważnym składnikiem SSWiN. Podstawową funkcją kontroli dostępu jest ograniczenie możliwości dotarcia do danych pomieszczeń osobom nieupoważnionym. Dzięki KD administrator systemu może bez problemów wskazać kto i kiedy uzyska dopuszczenie do określonego obszaru w firmie czy instytucji.

Rejestracja czasu pracy (RCP) to system, który umożliwia łatwy kontroling nad pracownikami. RCP przeprowadza automatyczny zapis przepracowanych godzin, spóźnień czy nieobecności pracowników. System ten posiada bardzo wiele zalet. Podstawowym atutem rejestracji czasu pracy jest polepszenie funkcjonowania działu kadrowego. Dodatkowe korzyści płynące z wykorzystania RCP to ograniczenie poziomu zużywanego papieru czy na przykład połączenie RCP z programami płacowymi.